– Anh… anh… Tiến, sao… sao lại làm vậy. Trời ơi, nãy giờ em tưởng là anh Hải…
Nói xong, Nhung nhảy xuống giường khoác vội chiếc áo ngũ lên người. Tiến lặng người, từ từ ngồi dậy, không dám nhìn thẳng vào Nhung: