– Hay mai chồng lái xe đưa em đến trường được không? Đi sớm bằng bus ngại quá.
– Có cái lồn! Tự dậy mà đi đi. Cứ làm như còn bé bỏng lắm ấy. Địt thì đéo được địt cái nào lại còn nhờ vả.
– Không đưa thì thôi, bà đéo thèm.
– Bảo thằng bồ nó đến đón. Cho nó địt mấy cái liền thì phải bắt nó hầu hạ chút chứ.
– Bảo ông ấy thì ông ấy đến ngay. Ông ấy hơi bị quan tâm đến vợ đấy, chẳng qua vợ không thích như thế thôi.
– Ghê nhỉ! Thôi ngủ đây.